2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 20-ны хооронд болох иргэн, эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов


ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2017.10.13 Ханбогд сум

 

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

 

Өмгөөлөгч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага

 

Огноо

 

Цаг

 

Шүүх бүрэлдэхүүн

 

1

"Опен девелопмент” ХХК

"Ёлын домог” ХХК

Д.Ариунаа, Ц.Цэрэнжээ, Б.Батбаяр

 

Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 427,200,000 төгрөг гаргуулах тухай

2017.10.16

09:30

С.Өлзий-Отгон

2

С.Хоролтогтох

Б.Алтанхүү

 

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, дундын эд хөрөнгө хуваах тухай

2017.10.18

10:00

С.Өлзий-Отгон

3

И.Дэлгэрцэцэг

П.Жангар

 

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, тухай

2017.10.18

10:30

С.Өлзий-Отгон

4

Ц.Номин-Эрдэнэ

Н.Өрнөхбаяр

 

Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

2017.10.18

11:00

С.Өлзий-Отгон

 

5

М.Бямбаа

 

 

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

2017.10.19

10:00

С.Өлзий-Отгон

 

6

С.Батхуяг

 

 

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

2017.10.19

10:30

С.Өлзий-Отгон

 

7

Г.Ганчимэг

Т.Мөнгөн-Уяа

 

Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

2017.10.19

11:00

С.Өлзий-Отгон

 

 

 

 

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2017.10.13Ханбогд сум

 

 

 

Шүүгдэгч

 

 

Улсын яллагч

Иргэдийн төлөөлөгч /иргэний нэхэмжлэгч,хариуцагч/

 

 

 

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч

 

Хохирогч, хохирогчийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 

Хуулийн зүйл хэсэг

 

огноо

Цаг

 

Шүүх

бүрэлдэхүүн

 

ТСАХ

 

1

Г.Батзориг

 

А.Амгалан

 

 

Ц.Баярмаа

 

2701, 2701.1

2017.10.16

12:00

С.Өлзий-Отгон

 

Хувийн баталгаа авах

 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ ГАРГАСАН:

ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ Н.НАРАНТУЯА

САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.