2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 26-ны хооронд болох иргэн, эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов


ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2017.05.19 Ханбогд сум

 

 

 

Нэхэмжлэгч

 

 

 

 

 

Хариуцагч

 

 

Өмгөөлөгч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

 

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага

 

 

Огноо

 

 

Цаг

 

 

Шүүх бүрэлдэхүүн

 

 

1

Н.Түмэнбаяр

Г.Жамц

 

Гэрлэлт цуцлуулах, 30.000.000 төгрөг гаргуулах

2017.05.23

10:00

Д.Баттулга

2

Ц.Орхон

 

 

Хамтын амьдралтай байснаа тогтоолгох тухай

2017.05.23

14:00

Ц.Урангуа

3

"Хаан банк” ХХК

С.Оюунцэцэг, С.Насантогтох

 

Бизнес болон хөрөнгө оруулалтын зээлийн гэрээний 160,024.556.93 төгрөг гаргуулах

2017.05.24

10:00

Ц.Урангуа

4

Ц.Үүрцайх

Б.Хишигбаяр

 

24.400.000 төгрөг гаргуулах

2017.05.24

12:00

Д.Баттулга Ц.Урангуа А.Энхтөр

5

С.Мэргэн

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ

Ш.Энхмаа, М.Хатанзориг

63,000,000 төгрөг гаргуулах

2017.05.24

14:00

Ц.Урангуа

Д.Баттулга

А.Энхтөр

6

Б.Золбаяр

Э.Эрхчөлөө

 

Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох

2017.05.25

15:00

Д.Баттулга

7

"Говь фрийдом” ХХК

"Эрдэнэс Говь” ХХК

Ш.Энхмаа

263.943.028 төгрөг гаргуулах

2017.05.26

10:00

Д.Баттулга

 

 

 

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

2017.05.19 Ханбогд сум

 

 

 

Шүүгдэгч

 

 

 

 

 

Улсын яллагч

 

 

Иргэдийн төлөөлөгч /иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч/

 

 

 

 

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч

 

 

 

Хохирогч, хохирогчийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 

 

 

Хуулийн зүйл хэсэг

 

 

 

огноо

 

 

Цаг

 

 

Шүүх

бүрэлдэхүүн

 

 

ТСАХ

 

 

1

Б.Сувд-Эрдэнэ, Д.Отгонбаяр

Т.Баярмаа

 

Ц.Бат-Эрдэнэ

Д.Батмөнх

175.2

2017-05-23

11:00

Д.Баттулга

Батлан даалт

2

О.Ганхуяг

А.Амгалан

 

Б.Нарандолгор

Ч.Батжаргал

96.1

2017.05.24

10:00

Д.Д.БаттулгаЦ.Урангуа З.Төмөрхүү

Батлан даалт

3

О.Нямцэрэн

А.Амгалан

 

Ц.Баярмаа

Б.Нүдэн

215.3

2017.05.25

11:00

Ц.Урангуа

Батлан даалт

4

Б.Төмөрсүх

В.Төгсбаяр

 

Ц.Баярмаа

Х.Эрдэнэчулуун

145.2

2017.05.25

14:00

Д.Баттулга

Батлан даалт

 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ ГАРГАСАН:

ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ Ц.МӨНХ-ЭРДЭНЭ


САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.