Гар бөмбөгийн тэмцээнд ажилттай оролцлоо.


Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх сарын аяны хүрээнд Ханбогд сумын Сум дундын эмнэлэг, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Цагдаагийн тасаг хамтран Ханбогд сумын нийт албан байгууллагуудын дунд эрэгтэй эмэгтэй холимог "Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр спорт зааланд зохион байгуулсан бөгөөд,

Байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах учирч болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохиосон тус тэмцээнд нийт 10 гаруй баг оролцсон өрсөлдсөн бөгөөд, тус шүүхийн эрэгтэй эмэгтэй холимог баг амжилттай оролцон "ГУТГААР” байр эзэлж, өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнуулав.

САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.